>> ENGLISH  
Köszöntjük weboldalunkon!

Tartalomjegyzék

  Főoldal
  Köszöntő
  Tájékoztatás
  Munkatársak
    dr. Nagy Zoltán
ügyvéd, irodavezető
    dr. Lados Melinda Szibilla
ügyvéd
    dr. Borza Tamás
ügyvéd
    Solymosi Tímea
titkárnő
  Ingatlanjogi tanácsadás
  Adatvédelmi tájékoztató
  Kapcsolatfelvétel, térkép


A dr.Nagy Zoltán Ügyvédi Irodát a - korábban egyéni ügyvédként dolgozó - dr.Nagy Zoltán ügyvéd névadó 2003. január 1-én alapította. Az irodához partnerként 2009-ben csatlakozott dr.Lados Melinda Szibilla ügyvédnő, az Iroda ezzel elnyerte jelenlegi nevét és formáját. Dr.Nagy Zoltán és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéden kívül jelenleg egy ügyvédjelölt, egy jogi asszisztens és egy titkárnő alkotja az iroda állandó munkatársainak körét.


A Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda néhány alapadata:

alapítva:2003. (névváltozás: 2009.)
kamarai tagság:Budapesti Ügyvédi Kamara 1242 sz.
felelősségbiztosító: Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező EgyesületeAz Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken áll Ügyfelei rendelkezésére:

 • polgári jog
  • a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése,
  • peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet,
  • választott bíróság előtti képviselet,
 • gazdasági jog
  • a gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete,
 • társasági jog
  • gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása,
  • fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseleteinek létrehozása,
  • tőkeemelés és leszállítás,
  • társaságok átalakulása,
  • társaságok megszüntetése,
 • társadalmi szervezetek joga
  • alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete
 • ingatlanok joga
  • ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása,
  • társasházak alapítása és képviselete,
  • új lakások értékesítésében történő közreműködés,
  • ingatlanokat érintő jogügyletek (adásvétel, bérlet, jelzálogjog bejegyzés) lebonyolítása,
  • telekalakítás,


Technikai háttér:

Az Ügyvédi Irodának rendelkezésére állnak mindazok a technikai eszközök, szoftverek, adatbázis-hozzáférési jogok, amelyek szükségesek lehetnek egy jogügylet biztonságos, kulturált, gyors és költségkímélő lebonyolításához.

Ügyfeleink számára a naprakész ingatlan-nyilvántartási információkat a TAKARNET, a gazdasági társaságok cégadatait és a mérlegbeszámolók adatait az IM-Online rendszer használatával tudjuk biztosítani.

Irodánk technikai felszereltsége és aláírt szolgáltatási szerződései lehetővé teszik, hogy a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásokat elektronikus úton bonyolítsuk, amely mind az időigény, mind a költségek szempontjából előnyösebb, mint a "hagyományos" (papíralapú) eljárás.

Az Iroda szoros együttműködést alakított ki ingatlanközvetítő-, -értékbecslő-, könyvelő-, adótanácsadó- és könyvvizsgáló cégekkel, így lehetőség van komplex tanácsadói szolgáltatások igénybevételére is.

Dr. Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. - tel.: +36 1 352-72-90 - fax: +36 1 352-72-89